Det tuffar på med nya uppdrag, nya kunder och uppgradering av systemet inför sommaren. Nu har jag designat och lagt upp en kampanjsida för att locka sjuksköterskor till Norge. Adressen är Sverige-Norge.se/ssk. Sidan sprids via sociala medier och Sveriges alla högskolor. Det går att tipsa vänner och bekanta genom mail- & SMS-funktioner.

# # # # # # # # # #

May 6, 2010