Vårt nya projekt för tidningen Entreprenör och Svenskt Näringsliv är nu klart! Resultatet ser ni på www.5procent.se. (Min profil ses här.)

# # # # #

Jun 17, 2011