Projekt på Chalmers att utforma ny tillverkningsmetod av cabriolet-modell med hjälp av extrudering på uppdrag från Playsam i Kalmar. Utformade skisser, 3D-modellering, visualiseringar för presentation.

# # #

Dec 2, 2006