Christian Josefsson – VD Uptive

Ritat och designat kök

christian-josefsson-eriksberg-kok

Tack till Christer Westh & Casa in Corso som hjälpt oss med många av detaljerna!

© Christian Josefsson