itgirls-christian

Vi vill inspirera unga, nyanlända tjejer inom IT